Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hotel Madrid

Brev skrivna i Hotel Madrid i kronologisk ordning

Brev som nämner Hotel Madrid i kronologisk ordning

Sevilla d. 22 april 1881 22 april 1881
Vi bo på Hôtel Madrid, ett mycket fint och godt hôtel, och ha det i materielt afseende mycket bra.