Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Casa de Pilatos

Brev skrivna i Casa de Pilatos i kronologisk ordning

Brev som nämner Casa de Pilatos i kronologisk ordning

Sevilla d. 22 april 1881 22 april 1881
Som artister ha vi haft några deceptioner hvad ”alcazar” och ”Casa de Pilatos” beträffar. Dessa båda, i mohrisk stil byggda hus kunna ej annat än förlora vid jemförelsen med Alhambra. Carl V har dessutom i sin förstörelseifver så klottrat bort stilen på sina ställen och öfverallt klistrat sitt ganska förmätna valspråk ”nec plus ultra” att karaktären alls ej är densamma som den ursprungligen varit.