Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Katedralen i Sevilla

Brev skrivna i Katedralen i Sevilla i kronologisk ordning

Brev som nämner Katedralen i Sevilla i kronologisk ordning

Sevilla d. 22 april 1881 22 april 1881
Katedralen är storartad och isynnerhet rik – Silfver och guld-arbete, sammet, brons smidt jern finnes i öfverflöd, ja jag tror mig aldrig ha sett något så rikt, icke ens i Isaks-Kyrkan. Men hvad Theophile Gauthier säger om domens proportioner, t.ex. att Notre Dame de Paris kunde spatsera upprätt inne i kyrkan är då den fräckaste lögn.
Sevilla d. 24 april 1881. 24 april 1881
I dag på morgonen var jag i högmessan i Katedralen. De spanska kyrkorna ha något mysteriöst derigenom att midtelskeppet är inbyggdt ända till halfva pelarenas höjd. Som i Katedralen funnes 90 kapeller, hör man ofta messor utan att se presten och ser rökelse ångor uppstiga långt borta bakom de rikt skulpterad trädinhägnaderna. Det kungliga griftkapellet der San Fernandos silfverkista står är bland det rikaste jag sett, och troligen bland det rikaste som finnes i verlden ett sådant öfverflöd på silfver och guld talar om hvad Spanien fordom varit, ett rike, der solen aldrig gick ned, Mexico, Peru Flandern!
Det himmelshöga torn som är dômens campanile, daterar sig från arabernas tid, men är ytterligare påbyggdt. – i allmänhet saknas dock vacker arkitektur här. – Som slutomdöme om Spanien (det jag hittils sett), skulle jag säga att landet och minnesmärkena (med undantag af Alhambra) äro mindre betydande och mindre sympathiska än Italien, folket har deremot mycket mera cachet.