Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Casa de Murillo

Brev skrivna i Casa de Murillo i kronologisk ordning

Brev som nämner Casa de Murillo i kronologisk ordning

Sevilla d. 24 april 1881. 24 april 1881
Murillos hus står ännu qvar här och närmaste torg prydes af hans staty. Många goda taflor af honom pryda museet.