Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Kajsaniemi

Brev skrivna i Kajsaniemi i kronologisk ordning

Brev som nämner Kajsaniemi i kronologisk ordning

Toledo d. 30 april 1881. 30 april 1881
Jag tänker i dag så mycket på Paris (le jour du vernissage) och på Helsingfors der studenterna just nu sjunga i Kajsaniemi
Paris d. 7 juni 1881 7 juni 1881
Är det sannt att det i nästa år blir studentmöte i Helsingfors? Hvad det vore roligt! Men hvad ha vi att visa dem – hvarken Upsala eller Stockholm – Brunnsparken och Kaisaniemi?
Paris onsdag d. 16 Maj ell April. 16 april 1884
Det är ju en ohygglig historia med det der mordet i Borgå. Hans hustru och barn säger Mamma – ohyggligt, ohyggligt att något sådant han förekomma i ett stort centrum, under nervösa och osunda förhållanden, men i det beskedliga Borgå! Naturligtvis får vår lusiga kriminallagstiftning ej någon reda på saken. Öllers mord, de två morden i Kajsanienmi, Zimmermanska saken stå ju der och vinka banditerna och trösta dessa sympatiska personer ifall de skulle tveka ett ögonblick vid utförandet af sina små skämt. Det är uselt att Zimmernans mördare kanske nu gå kring som aktade medborgare i Kuopio, det är uselt och skamligt för hela vårt folk. Lalligheten, den rysliga lalligheten är skulden dertill – Jag tycker hvad det måste vara rysligt för Leonard, äfven om de ohyggliga misstankarne skulle vara ogrundade. Hvad gjorde Gubben Åhman för ondt? – Var han rik?
Valescure 1 maj 1891 1 maj 1891
Jag tänker att på i dag varit i Kaisaniemi och hört på Calle Knorrings sång. Ack om ni kunde ha haft ett sådant herrligt väder som vi haft här. Och nu skola vi resa ifrån det – det är hårdt.
Söndag d. 21 maj 1899 Pingstdag. 21 maj 1899
Helsa alla, bed B. akta armar och ben och icke alltför mycket fara på de usla gatorna i Hfors utan välja Djurgården och Kajsaniemi. Gratulera Annie till hennes födelsedag och må godt allesamman – Mammas Atte.