Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Havanna

Brev skrivna i Havanna i kronologisk ordning

Brev som nämner Havanna i kronologisk ordning

Madrid d. 12 maj 1881 12 maj 1881
Madrazo har nu som alltid varit utmärkt vänlig och förekommande – Dock är han mycket distraherad nu, pojken stackare, ty han är mycket kär och har i dag, blek, berättat mig att han skrifvit till sin sköna och friat och i morgon skall få det svar som skall afgöra hans lifs öde. Jag har sett henne flere gånger på Prado, i theatern o.sv. ty Madrazo föredrager naturligtvis de ställen der man har möjlighet att träffa henne. Det är en ung dam från Havana, som sedan 5 à 6 år bor här i Madrid med sin mor och gifta syster. Hon ser bra ut, något i Tengmarks stil, men det är isynnerhet hennes "qvicka geni" som min vän M prisar hos henne. Den gifta systern är rigtigt vacker.
Paris söndag 5 Juli 91 fortsatt söndag 12 Juli 91 5 juli 1891
Mme Grancher, alla dagar, en tafla som jag vill ha färdig snart för att få pengar och slippa denna pension och sist – Chambures underliga infall att få ett litet porträtt af sig måladt på 2 dagar (han reser imorgon) emedan hans syster, Mme de Montant bedt honom derom så enträget, och han funnit (som Mamma) att jag gör bäst då jag måste skynda mig. – Porträttet börjadt i går är nu färdigt, och som jag tror, mycket likt, kanske litet öfverdrifvet – det är svårt att inte göra karrikatyr af Chambures enorma väderklyfvar näsa. – Lyckligtvis har jag några dagars ledighet från Mme Grancher, ty hennes syster med familj kom i går från Havana för att helsa på henne och hon vill derför vara fri 4, 5 dagar.
Paris 16 Juli 91 16 juli 1891
Jag kan ej hjelpa att jag dugtigt saknar Ellan och pojken isynnerhet nu då jag af förkylningen är förhindrad att arbeta. Här är qvalmigt utan att vara hett och jag börjar längta bort med besked. Mme Grancher som jag fått vänta på i två repriser, först 14 dar för påssjukans skull och så dag för att hennes syster kommit från Havana, – kan i bästa fall bli färdig på 10 dar, d.v.s. till den 28, och då är månaden slut Jag vet verkligen ej huru jag skall göra med de Snoilskyska teckningarna! –
Paris 21 mars (mi-carème) 95 21 mars 1895
Här äro i pensionen två cubabor (från Havana) en liten Skolgosse från Martinique som heter Carlos, 12 år, en vacker, blond kokett amerikansk sångerska, samt två franska studenter M. Roy och M. Planté, son till pianisten. Gummorna Mondan äro genomfranska med alla gamla franska fördomar bl.d. också förkärlek för svenskarne. "Nos alliés" – rysk franska alliancen tro de ej rigtigt på. Deras bror har som frivillig tagit del i polska upproret 63. – En deputerad (från och för Martinique) är stamgäst här. radikal liflig, ganska rolig.