Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Kronohagen

Brev skrivna i Kronohagen i kronologisk ordning

Brev som nämner Kronohagen i kronologisk ordning

Petersburg söndag 30 okt 81 30 oktober 1881
Att vi mycket ja mest talt om Mamma med fru Etter behöfver jag ej säga. – Eget hvad här är lugnt och stilla i detta qvarter, precis som i Kronohagen, ej ett knyst från gatan.