Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Grand Hôtel

Brev skrivna i Grand Hôtel i kronologisk ordning

Brev som nämner Grand Hôtel i kronologisk ordning

Torsdag d. 30 mars 1882 30 mars 1882
Botkin har varit mycket vänlig mot mig, och jag tror att jag i honom har en allierad. Han sade att Tretjakoff, som spekulerat på salongstaflan är i Paris och stannar der till den 10 maj, samt bad mig söka upp honom på Grand Hôtel.
Paris Lördag 9 mars 1901
Hugo är i staden – ni må tro att det är ett budskickande med betjenten Holm. – I förrgår Mi-Carème 1sta våningen i Gd Hôtel, Aino A., Karin fru Bergman och jag – på aftonen hos Ménard Dorians (der var icke Hugo med) – mycket vackert – mera derom härnäst – Jag hade stor succès i min naturalistiska enkelhet – . I går bjöd Hugo på Lohengrin – han hade aldrig sett Aino A på scenen förut. Hon spelade utmärkt men duetten mellan henne och elaka Ortrud är ändå fäaktigt lång! I morgon har Hugo stor middag på Hôtel Ritz, det finaste nuför tiden – landauer skickas efter damerna...