Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Maison-Laffitte

Brev skrivna i Maison-Laffitte i kronologisk ordning

Brev som nämner Maison-Laffitte i kronologisk ordning

Paris d. 12 april 82 12 april 1882
Den ryske målaren och miljonären Grommé har köpt ett gammalt kungligt slott Maison Laffitte, der bl.a. Napoleon I bott. Han har låtit säga mig genom Becker att, om "le coeur m'en dit" flytta dit ut för att måla på några dagar – han vill naturligtvis ha sällskap och som hela huset står tomt, vill han skaffa innevånare har derför sagt till åt Becker, några ryske målare och förklarat han vore mycket smickrad om jag ville komma med. Fullkomlig frihet att gå och komma, ta modeller o.s.v. Kanske jag far ut i Maj på några dagar det är blott en timmes väg från Paris. Werestschagin bor också der.
Måndag 3 juli 82 3 juli 1882
Några ord i största hast. Jag är just nu återkommen från Maisons laffitte, der jag under 2 dagar varit Grommés gäst. Slottet är kungligt, besöket var intressant. Becker, Berndtson och några Östersjöprovinsmålare äro derute. Jag har stort anseende i denna koloni – Grommé reser om någon vecka till hofvet, och lemnar mig då fritt tillträde till slottet och parken, ifall jag vill måla derute.
Axel Cedercreutz kom ditut i går, och var häpen och förtjust i den gamla vackra byggnaden, ett mästerstycke af Mansard.
Paris d 9 Juli 1882. 9 juli 1882
Jag skäms grundligt vid tanken på att det nu är en vecka sedan jag skref. Jag har varit ute i Maisons Laffitte igen en gång, på middagsbjudningar nästan alla dagar och så har jag arbetat på att få mina saker färdiga – men framförallt har jag som vanligt skjutit upp med brefskrifningen
Ute i Maison Laffitte äro de ytterst vänliga mot mig, men jag tycker ej om denna Louis XlV och Napoleons stil, den är hård och kall, om också aldrig så storartad och ståtlig. Becker målar några småtaflor derute som man kan gråta åt. Berndtson håller i evighet på med en liten interiör som nog blir bra, men som räcker otroligt länge. Grommé reser sjelf bort om någon vecka och lemnar då nycklarna åt mig och Berndtson; jag kommer dock sannolikt ej att begagna mig af rättigheten att bo och måla der. I går läto vi fotografera oss ute på slottet, gruppen med fonderna af arkitekturen som verkligen är kunglig. Der finnes bl.a. några cheminéer som äro mästerligt väl gjorda utmärkta bas-reliefer o.d.
Berndtson stannar troligen derute hela sommarn – Det blir ju billigt och ytterst beqvämt för honom. En gammal kastellan kommer att passa upp honom och han kan måla derute landskap och interiörer allt hur han vill.
Landskapet är alldeles förtjusande. Det hela påminner mig, så löjligt det än kan låta om Kiala. I stället för ån Seinen, i stället för Finnby St Germain, och i stället för Borgå Paris, samt sist och slutligen en fullkomligt rak allé som går direkt till triumfbågen. Fastän Paris ligger på öfver en svensk mil derifrån synes dock staden mycket tydligt. Hvad dessa omgifningar äro förtjusande, förtrollande vackra, rika, yppiga, lummiga med villor och trädgårdar, och sommarklädda fruntimmer och eleganta ekipager öfverallt.
Paris d. 21 Juli 1882 21 juli 1882
Han skall nu ute i Maisons börja på med en tafla (Grommé är rest) får se huru den blir. Huru han skall hålla ut derute i det stora, toma dystra slottet alldeles moders allena det begriper jag ej.