Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Café Voltaire

Brev skrivna i Café Voltaire i kronologisk ordning

Brev som nämner Café Voltaire i kronologisk ordning

d. 17 april 82 17 april 1882
Jag har i går och i dag sprungit om Baude och Sargent på ett sätt som skulle lämpa sig för en farce i Palais Royal Theatern. Två gånger ha vi rest förbi hvarandra, och i går afton for jag i hällregn genom hela Paris, för att komma till Café Voltaire ett ögonblick sedan de gått.