Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Chicago

Brev skrivna i Chicago i kronologisk ordning

Brev som nämner Chicago i kronologisk ordning

Paris d 9 Juli 1882. 9 juli 1882
Talte jag om en Miss Brown från Amerika som har de mest besynnerliga funderingar – vill ställa till en skandinavisk konstutställning här och i Amerika, samt fara till Finland och der försöka locka Gubben Topelius att komma öfver för att hålla föreläsningar och förevisas i New York, Chicago o.s.v. – Jag kan tänka mig Gubben T. – det vore både ynkligt och löjligt att se honom trajas omkring så der – Björnson har visserligen gjort en sådan tur, men han är en "höfdinge-natur" som tycker om att se "trälarne” ligga för sina fötter.
Ospedaletti 4 mars 1891 4 mars 1891
Min artikel i Harper har gjort att en herre i Chicago skrifvit och bedt mig få studentsånger och i synnerhet vårt land med noter och engelska text. Huru skall detta gå till. Be flickorna höra efter om detta existerar. –
lördag 1 januari 1893
Jag skickar l'Illustration Monde Illustre och ber er läsa den utmärkta kritiken i Mde Ill. öfver mina taflor af Merson, en af de allvarligaste kritikerna här. – Dessutom skickar jag revue Illustrée der ni får se Chicago utställningen och Loïe Fuller – men henne måste ni tänka Er med rörelser 100 gånger vackrare än den stela fotografin. Håll dessa tidningar så att Ellan kan få se dem sedan. Helsa henne och min älskade gosse –
Paris, måndag 20 mars 93 20 mars 1893
Sargent är sysselsatt med en stor dekoration för biblioteket i Chicago för hvilken han får 200,000 frcs, (tvåhundrat