Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bouffes

Brev skrivna i Bouffes i kronologisk ordning

Brev som nämner Bouffes i kronologisk ordning

Petersburg söndag. 12 nov 82. 12 november 1882
I afton gå vi på Bouffes, der Barbetten gifves, med Fitz-Gerald.
Petersburg Måndag d 19 nov 82 13 november 1882
Efteråt gingo de andra på th Michel, men jag hade stämt möte med Etters på Bouffes, der de voro med Engelsmannen o Sasha. Der gafs Barbe Bleue, och två af herrarne. Juttot och Roux, voro mycket bra. Tänk, det var första gången i lifvet som fru Etter var på en Opera Buffa. Hon hade mycket roligt, och roligt var det.
Petersburg, tisdag d. 22 nov 82 22 november 1882
bjudit Etters d.v.s. Vania Paul och fru Etter på theatern – efter eget val gå vi på Bouffes och se "la Mascotte" icke Daudets Jack på Th Michel. Fru Etter menar att man har tillräckligt af sjukdom och elände omkring sig för att ännu vilja se deraf på scenen.