Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Elberfeld

Brev skrivna i Elberfeld i kronologisk ordning

Brev som nämner Elberfeld i kronologisk ordning

Mellan Hagen och Barven d. 24 nov 24 november 1882
Kl. är nu 7 på aftonen och vi äro i närheten af Elberfeld. Kl. 1/2 12 först kommer jag till Aachen. I det hela är jag ej särdeles trött – man vänjer sig ypperligt, och nu känner, jag mig nästan kapabel att fortsätta 24 timmar till.