Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Harz

Brev skrivna i Harz i kronologisk ordning

Brev som nämner Harz i kronologisk ordning

Mellan Hagen och Barven d. 24 nov 24 november 1882
Jag är ganska nöjd med att ha tagit denna väg öfver Magdeburg. Derigenom har jag en god del af dagen kunnat beundra naturen i Hartz, som jag förr visserligen genomfarit men aldrig sett på.
Egendomliga, pittoreska små städer i Hartzbergen – Alldeles röda, med höga gaflar, gruppera de sig magnifikt och ta sig bra ut mot de bruna aflöfvade träden och de mörkblå bergen vid horizonten.
Berlin N.W., den 15 Maj 1898 kl. 11 f.m 15 maj 1898
Vi resa näml. om 2 timmar till Braunschweig, för att derifrån göra utfärder i morgon till Harz, Goslar, Hildesheim o.s.v. – om vädret är någorlunda drägligt. Jag ville gerna göra en aqvarell eller två i dessa gamla städer. får se om Zorn också får lust att måla – Jag gör det för att förtjena den nya fracken som jag behöfver i Paris – det mest krasst egoistiska motiv således.