Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hildesheim

Brev skrivna i Hildesheim i kronologisk ordning

Brev som nämner Hildesheim i kronologisk ordning

Mellan Hagen och Barven d. 24 nov 24 november 1882
Så dumt att måsta resa så här som kurir! – Jag har i dag varit på några mils afstånd från Hildesheim, som jag så gerna ville se engång; och heller icke långt från Cassel der ett af Europas bästa Gallerier finnes.
Berlin N.W., den 15 Maj 1898 kl. 11 f.m 15 maj 1898
Vi resa näml. om 2 timmar till Braunschweig, för att derifrån göra utfärder i morgon till Harz, Goslar, Hildesheim o.s.v. – om vädret är någorlunda drägligt. Jag ville gerna göra en aqvarell eller två i dessa gamla städer. får se om Zorn också får lust att måla – Jag gör det för att förtjena den nya fracken som jag behöfver i Paris – det mest krasst egoistiska motiv således.