Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hôtel Saint-James

Brev skrivna i Hôtel Saint-James i kronologisk ordning

Brev som nämner Hôtel Saint-James i kronologisk ordning

Paris d. 20 april 20 april 1883
Hvar skola ni bo här? Den tanken sysselsätter mig. Här är ett garni i närheten men här är det långt till centrum – så finnes det hôtel St James, engelskt, hyggligt midt i staden – i alla fall kunna ni ju ta in der först. Hade jag ej en sådan idiot till concierge, skulle ni bo här och jag sjelf inne hos Kaufmann – men det djuret conciergen skulle icke kunna passa upp er som sig bör. Allt det der ger sig nog – mera här näst – tusen helsningar från Atte