Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Luga

Brev skrivna i Luga i kronologisk ordning

Brev som nämner Luga i kronologisk ordning

På vägen från Petersburg till Vilna, tisdag d. 29 Jan. 84 29 januari 1884
Det börjar skymma och jag slutar brefvet. Kanske fortsätter jag det i morgon snart kommer vi till Luga, der man äter middag. Nej – jag slutar nu – skrifver något förnuftigare i morgon – tar Eder i famn och säger Eder farväl. Det är ledsamt att tänka att Mammas bref, svarat på mitt första, troligen vid det har laget kommit till Fontanka 11 – jag får det en dag efter min ankomst till Paris.