Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Allées des acacias

Brev skrivna i Allées des acacias i kronologisk ordning

Brev som nämner Allées des acacias i kronologisk ordning

Odaterat 1 januari 1884
Ack jag tänker hvart ögonblick på er nu under dessa vackra vårtider. Alla morgnar går jag från 8-9 till Boulognerskogen och sjöarne, träden, l'allée des acacias påminner mig alla om er