Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Finska viken

Brev skrivna i Finska viken i kronologisk ordning

Brev som nämner Finska viken i kronologisk ordning

torsdag 1sta maj 84 1 maj 1884
I går var det ett sus och dus, naturligtvis. Wolff var hygglig mot mig i figaro – jemförelsevis. Han säger: Voici M. Edelfelt. Une barque en mer, dans le golfe de Finland; le père tient la barre et la jeune fille est effrayée par les grandes vagues qui battent le canot. C'est d'un bon sentiment dramatique mais d'un ton un peu blafard, en somme très grande dépence de talent." – Naturligtvis skulle det ha kunnat varit vänligare och varmare men när man tänker på huru rysligt han gått åt andra, som t.ex. Courtois och Dagnan, kan man vara nöjd att ha sluppit med så litet.
Ospedaletti 10 mars 10 mars 1891
I går då ovädret nalkades, syntes Corsika i hägring, men så tydligt att jag gjorde en tecking af ön der den reste sig med sina snötoppar mot himlen. Denna bergsö som strålade i purpur, hvitt och guld och som sväfvade i luften öfver det dunkelblå hafvet var bland det mest sagolika man kunde se I dag då det bara regnat, var förtrollningen borta och landskapet såg så tarfligt ut att jag ej kände igen det – Medelhafvet såg ut som finska viken en regndag, ej en smul bättre.
Cannes fredag 24 april 1891 24 april 1891
Jag är alldeles förtviflad öfver vädret som är gräsligt – regn och blåst från morgon till qväll. Omöjligt att fortsätta den påbörjade taflan hos Mme Borget. Och Gud skall veta att jag försökt. Jag har suttit deruppe på altanen, riskerat snufva och katarrer, fått staffli och tafla kullvräkta af blåsten åtskilliga gånger, smetat ned mina kläder och haft lust att gråta af förtviflan, Om det skulle ha hjelpt. Det är ingenting annat att göra än att resa härifrån. Skall man frysa och huttra och förkyla sig, så skall man då göra det billigare än här, der hotellet är så dyrt. Vår jord svalnar, som vi veta, och kommer att helt och hållet frysa bort – Det är ledsamt att vi kommit så sent. Nu finnas inga andra varma orter på jorden än Senegal, Congo och några andra – dit jag kommer att resa härnäst. Det är 13, 14 grader varmt här, men blåsten är isande. Medelhafvet är er en smul vackrare eller blåare än Finska viken vid Gråhara en ruskigt Novemberdag. – Jag är mycket ledsen att ha börjat taflan (det var meningen att pracka den på Bulla, för hans beställning) ty den är omöjligt att fortsätta och vistelsen här har kostar 500 frcs – Jag gör inga exltavagancer, hushållar på småsaker så mycket jag kan, men hvad hjelper det? Ack om jag kunde lefva i Borgå eller om det är för dyrt der, i Raumo eller i Peräseinäjoki. Jag skulle nöja mig med det enklaste, bara jag finge måla – det är min enda längtan och det är den enda lyx jag begär.