Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Amiens

Brev skrivna i Amiens i kronologisk ordning

Brev som nämner Amiens i kronologisk ordning

London d. 27 mai 84 27 maj 1884
Det är fullständig lust-tur. Frukost i Amiens, så den makalösa färden öfver kanalen i strålande solsken och varm blåst (så att största delen af passagerarne voro mycket illa deran) och så kusterna på båda sidor som så bestämdt afteckna sig. – Jag har alltjemt tänkt på Morbror Gustafs berättelser – också de der tvättfaten som genast sättas framför passagerarna påminte mig derom. Det var grymt. – Sjön gick ganska svår. Kröyer och jag gingo på trots ned i kajutan för att dricka pale ale och äta pie, jag åt och drack, men var ändå rätt glad när jag kom upp på däck igen.
Paris 6 Maj 1891 6 maj 1891
Först i morgon söker jag upp Chambure Dagnan är bortrest, till Amiens) –