Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Dover

Brev skrivna i Dover i kronologisk ordning

Brev som nämner Dover i kronologisk ordning

London d. 27 mai 84 27 maj 1884
Vägen fr. Dover till London är magnifikt vacker. Jag påmindes om hundrade engelska gravyrer – . Bördigt, lummigt och rikt. Franska naturen är elegantare – mera i grågrönt och silfver – denna i mörkgrönt, starkare tecknad – och så ge djuren en så rik prägel åt det hela: öfverallt feta kor, väldiga får och betande hästar. Så skall ett kultiveradt land se ut!
Paris lördag 29 maj. 29 maj 1897
I morgon reser jag med Guds hjelp – det blåser starkt och blir nog otäck sjögång mellan Calais och Dover, men det räcker ej mer än halfannan timme. Strax då jag fram kommit telegraferar jag min adress. Kanske jag sedan bor hos Gallatly – isynnerhet om det är på landet.
21 Juni 97 21 juni 1897
Om onsdag är det midsommarafton Ack ja! Skulle jag, med pengar på fickan då kunna ta båten öfver från Dover, så skulle jag anse den dagen väl firad.