Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Epsom

Brev skrivna i Epsom i kronologisk ordning

Brev som nämner Epsom i kronologisk ordning

London d. 30 maj 84. 30 maj 1884
I förrgår var jag ute i Epsom; vi hade näm den turen att se Derby-dag infalla under vår härvaro. Kl. 11 f.m. reste vi dit ut på att af de 400 tåg som den dagen gå till Epsom Downs. Det är långt från London 40 minuters jernvägsfärd – man sitter i 3dje klassens vagnar (ty man tar plats der man får), som packade sillar – gentleman, kuskar, ställdrängar, ficktjufvar – Damerna åka hela vägen i mail-coach. Epsom är en liten by med ett stort öfverbart fält omkring – Der äro tribunerna. Vi togo plats på taket af tribunerna för 10 sch. och stodo der under hela Derby-kapplöpningen. (Der var näml. 4 olika lopp)