Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Greenwich

Brev skrivna i Greenwich i kronologisk ordning

Brev som nämner Greenwich i kronologisk ordning

London 30 maj på aftonen 1884. 30 maj 1884
Kl. 1/2 7 togo vi en Thames-ångare och reste ned till Greenwich, gingo i parken, togo på den herrliga utsigten från observatoriet, och gingo sedan in i en tarflig schop der vi fingo middag, serverad af en mycket vacker piga, mycket engelsk. – Kl. 11 reste vi derifrån med tåget och voro här kl. 12.