Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hôtel de l'Europe

Brev skrivna i Hôtel de l'Europe i kronologisk ordning

Brev som nämner Hôtel de l'Europe i kronologisk ordning

Petersburg, söndag 14 mars 1897 14 mars 1897
Nej nu går kl. till half två – jag skall upp i morgon kl 7 och lemnar Mamma derföre för att nästa gång skrifva från Warschau, Hôtel de l'Europe.