Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Laxpojo

Brev skrivna i Laxpojo i kronologisk ordning

Brev som nämner Laxpojo i kronologisk ordning

Paris, måndag 5 April 1897. 5 april 1897
Det var ju roligt att flickorna trifdes på Laxpojo – det bevisar att Hjalmar L. var vänlig. Hufvudsaken med honom är att behandla honom nonchalant och naturligt – han är beskedlig och fiffig i grunden, men har det der judiska som tål vid stryk.