Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Costa Rica

Brev skrivna i Costa Rica i kronologisk ordning

Brev som nämner Costa Rica i kronologisk ordning

Paris 3 maj 1897 3 maj 1897
Konni kom i går och helsade på mig och satt här största delen af dagen. Det är rätt lustigt: – jag påmintes så mycket om gissa hvem – jo Morbror Gustaf. Ks långsamhet i vändningarna, det der predikandet i en ländstol (Morbror G. i gungstolen). dessa idéer som tusen gånger genomtuggats inför hustru och barn, brist på karlsällskap under åratal och så en omständlighet i föredraget som tilltagit alldeles otroligt med åren! När han berättade om ormarne i Costa Rica, huru många huru långa, huru beskaffade de voro, trodde jag jag skulle somna – som ni vet har han dessutom en så entonig röst med att visst barnsligt opp och ned, opp och ned.