Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Farsalos

Brev skrivna i Farsalos i kronologisk ordning

Brev som nämner Farsalos i kronologisk ordning

Paris 3 maj 1897 3 maj 1897
Det är så underligt att tänka sig att de nu slåss omkring Olymposberget, vid Thermopylae och Pharsalos. Grekerna äro ju tappra – hvarför sprungo de från Larissa? Der ser man igen att den turkiska hären, helt och hållet organiserad af tyskar, med sin beräking (och sitt antal), kommer längre än de tappra och oordnade grekerna.