Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Chelsea

Brev skrivna i Chelsea i kronologisk ordning

Brev som nämner Chelsea i kronologisk ordning

4 Juni 97 (fredag) 4 juni 1897
Några ord bara för att säga att jag nu, tack vare Sargent fått en atelier mycket god – men bara till den 16, då egaren en Hood kommer tillbaka from the Country. Emellertid skall jag i morgon fara till Surbiton och se om jag ej kan måla der. Jag tror dock det blir svårt emedan rummen äro små. – Onödiga saker lemnar jag hos min skräddare Brander, som vill locka mig att beställa massor af kläder och som lofvar evig kredit – Annars far jag ut på 3 dagar och kommer i intet fall tillbaka till samma rum här på hotellet. Ateliern är belägen vid Carlyle Mansions i Chelsea, s.w. härifrån men på denna sidan af Thames. Mycket lugnt och lummigt der.
Lördag 12 juni 97 12 juni 1897
Här är näml. ondt om restauranter här i qvarteret – Jag räknar Chelsea också till West End – mest privata hotell och rikt folk som äter hemma.
London torsdag d. 17 juni 17 juni 1897
Så har jag blifvit intagen i Chelsea art club, der Lavery, Guthrie m.fl. skottar äro – alla mycket talentfulla. Utmärkt vänliga äro de mot mig. Jag åt frukost der i går och förvånade mig öfver enkelheten.
21 Juni 97 21 juni 1897
I går afton var jag med Thulstrup i Chelsea Art Club. – De äro vänliga, men säga aldrig en artighet och göra ingenting för främlingar – De tycka det så naturligt att Man kommer hit och måste finna allting bättre än allt annat i verlden.
London 14 april 1901 14 april 1901
Jag återsåg med nöje Chelsea trakten der jag lefde en månad och mera för 4 år sedan.