Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hampton Court Palace

Brev skrivna i Hampton Court Palace i kronologisk ordning

Brev som nämner Hampton Court Palace i kronologisk ordning

4 Juni 97 (fredag) 4 juni 1897
det är alldeles nära Hampton Court och den lifligaste Rowing rörelsen på Themsen der. – Det var så utmärkt vackert att se dessa tusentals båtar och hundratals misser som rodde och så denna grönska, som ej har sin make i verlden!
Måndag 7 juni fortsatt söndag morgon 13 juni 7 juni 1897
Sedan jag tecknat litet på lördagen frågade de om jag var älskare af rowing – Jag svarade jo och så var hela familjen om en stund klädd i Canotier kostymer och så bar det af – i en fin Kapproddsbåt togo vi plats och jag som ville försöka att ro med dessa durkdrifna roddare fick sitta och skämmas 1o för min tjocka kläder 2o för min tjocka mage 3o för min tjocka skalle dit deras principer i rowing aldrig ville tränga in. – Sedan jag hade rott några "miles" var jag glad att få gå tillbaka och tog då jemte Mr Gallatly och hans 2 äldre söner vägen öfver Hampton Court. Hvad det är förtjusande detta stora gamla slott med en idealisk gammal park omkring. – och boskap betande och cricketspelare på dessa vida herrliga ängar med månghundraåriga ekar, almar och lindar.