Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Markovilla

Brev skrivna i Markovilla i kronologisk ordning

Brev som nämner Markovilla i kronologisk ordning

Viborg söndag afton [blyerts 1897 hösten] 1 oktober 1895
På eftermiddagarne har jag åkat med frun och herrn i deras mycket fina engelska vagn rundt omkring till Havis, Tallikkala, Papula Marcovilla etc. – det måtte vara mycket vackert om sommaren, ehuru landskapet med de smala vattendragen icke är storslaget.