Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Lidingö bro värdshus

Brev skrivna i Lidingö bro värdshus i kronologisk ordning

Brev som nämner Lidingö bro värdshus i kronologisk ordning

Stockholm 4 april 98 Skandia 4 april 1898
festen i går var vid Lidingö bro i början litet stel – men så kom ett mycket vackert tal till oss af Ellen Key, på hvilket Söderhjelm svarade rigtigt bra – litet långt möjligen – Jag fortsatte med att läsa upp ett poem som skildrade vår flathet att ej kunna betala tillbaka all godhet och all qvickhet i samma mynt – något som jag satt ihop en stund förut medan de andra sofvo. Jag måtte ha utfört denna smörja mycket bra eftersom den hade en succes som sjelfva texten verkligen ej förtjena. De grinade alla, prinsen omåttligt.