Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Aix les Bains

Brev skrivna i Aix les Bains i kronologisk ordning

Brev som nämner Aix les Bains i kronologisk ordning

Köpenhamn 2 maj 92 2 maj 1892
Pastell-Porträttet af "Generalkonsulinde" Holmblad är nu temmeligen färdigt. Det har ej tagit 14 dagar. och de sjefva äro mycket förtjusta – Krohn tycker att ställning och färg är bra, men att likheten lemna, åtskilligt öfrigt att önska – nå ja – är det olikt så är det "en beau" och det är just det de vilja ha. Hon är 35 år, lång med stor krokig näsa något drottninglikt stelt i hållning och – blond. Skulle jag haft litet mera tid på mig, så skulle det nog har blifvit bättre. Hon måste emellertid nu resa – om torsdag – till Aix i Savoyen för att der undergå en badkur.
Berlin N.W., den 15 Maj 1898 kl. 11 f.m 15 maj 1898
Om jag bara finge sofva i Braunschweig – Vädret och sömnlöshet har varit de enda molnen på denna resas himmel. Ännu äro vi ej på det klara med resplanen men vi äro troligen i Paris i början af nästa vecka. Zorns ville näml. från Basel fara till Aix les Bains i Savoyen för att träffa Ossbahr der.