Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Coulevon

Brev skrivna i Coulevon i kronologisk ordning

Brev som nämner Coulevon i kronologisk ordning

Paris 4 maj 99 4 maj 1899
Muenier tycker att jag vid det laget bör vara så trött att jag kan behöfva 8 dagars hvila, och bjuder mig derför till Coulevon nära Vesoul – jag tror dock ej att jag far.