Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Café de Paris

Brev skrivna i Café de Paris i kronologisk ordning

Brev som nämner Café de Paris i kronologisk ordning

Paris, Onsdag 10 maj 1899 10 maj 1899
Efteråt gingo vi på det också sedan ett år moderna Café de Paris, der den fina verlden superar efter Operan och teatrarna – alla damer i stor toilett. ungersk orkester.