Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Irland

Brev skrivna i Irland i kronologisk ordning

Brev som nämner Irland i kronologisk ordning

Söndag d. 21 maj 1899 Pingstdag. 21 maj 1899
Vallery Radot är nu så intresserad af den finska saken att hans nästan bok skall heta: Irlande, Pologne, Finlande et Alsace – och han kommer till Finland för att sätta sig in i ämnet.