Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Marais

Brev skrivna i Marais i kronologisk ordning

Brev som nämner Marais i kronologisk ordning

Söndag d. 21 maj 1899 Pingstdag. 21 maj 1899
Sedan L. gått hem igen gick jag från 6 till 1/2 9 och spatserade långt ned åt le Marais, l'Ile St Louis, såg på Notre dames silhouett, såg icke allenast som en skönhetsdrucken målare, utan betrakta-de detta Paris, så förtjusande vackert och tankeväckande med ömhet och medlidande, medlidande öfver det välde af dumhet som under det senaste året haft makten öfver La Ville Lumiere – men "fluctuat nec mergitur, står det under skeppet i Paris vapen – "det gungar, men sjunker ej" – och den der båten skall inse, som så ofta förr, just när det sett som mörkast ut, just när dumhetens, intoleransens och fanatismens blindskär varit som mest hotande, tända den röda lykta i förstäfven som lyser frihet öfver verlden. Det var en Voyage sentimental som jag gjorde, längs stränderna af denna underbart rörliga flod som brusar fram i strid ström. Sedan gick jag ensam och åt på restaurant Laperouse, för att ha en utkik öfver notre dame och la Cité. Intet feerie i verlden han vara vackrare än de vexlande belysningarna på allt detta.