Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Fashoda

Brev skrivna i Fashoda i kronologisk ordning

Brev som nämner Fashoda i kronologisk ordning

Paris 1 Juni 99 1 juni 1899
Och nu detta spektakel med Marchand. Då jag var ner på boulevarden i morgse för att köpa mina skor, flaggade – de flesta hus och der var fullt med menniskor för att acklamera Fashoda hjelten. De vilja ha honom till en ny Boulanger. Det är då märkvärdigt hvad denna militär diktatur kan ha för en dragningskraft för fransmännen.