Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hotel Brühl

Brev skrivna i Hotel Brühl i kronologisk ordning

Brev som nämner Hotel Brühl i kronologisk ordning

Warschau 6 mars kl. 11 e.m. 6 mars 1900
vi sitta på restaurant Brühl tills tåget går d.v.s. tills kl. 1/2 12.