Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Avignon

Brev skrivna i Avignon i kronologisk ordning

Brev som nämner Avignon i kronologisk ordning

Paris 6 Maj 1891 6 maj 1891
Regnet började emellertid der och det hällregnade sedan i Avignon, der jag bytte om tåg. Jag skulle ha haft en timme på mig att bese staden men det var rakt omöjligt till följd af regnet.
9 maj 1900 9 maj 1900
I går hade jag en sorgestund som dock fövandlades i lugn och tillförsikt – Krohn hade näml. rest af utan att säga ett ord, hvilket tydde på, med hans karaktär att han var mycket dålig. För en vecka sedan hade vi bjudit honom på middag, men han kom ej emedan han samma dag rest af till Avignon och Arles, "för att komma till värme", – nu hade han kommit tillbaka, sade fru Michelsen oss i går, varit här en dag, rätt skral, och rest. Vid hemkomsten hade jag ett bref af honom deri han säger att han rest för att hvila sig hemma, men lofvar vara tillbaka om 14 dagar.