Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Crefeld

Brev skrivna i Crefeld i kronologisk ordning

Brev som nämner Crefeld i kronologisk ordning

Hamburg 27. Okt. 1900 27 oktober 1900
Nu resa vi – till Crefeld der jag blir öfver natten för att i morgon afton eller måndag morgon vara i Paris. Allt har gått ypperligt tills vidare. Jag känner mig så ung och lycklig med Krohn på resa.
Helsa Ellan och säg att jag skrifver från Crefeld eller Cöln.