Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Emmaus

Brev skrivna i Emmaus i kronologisk ordning

Brev som nämner Emmaus i kronologisk ordning

Söndag 1sta Advent 2 december 1900 2 december 1900
I dag har jag varit länge hos Dagnan, och det var mycket roligt – ehuru jag icke rigtigt kan med den gulaktiga färg han nu kommit in i. En utmärkt konstnär är det i alla fall. Han ger till Museum i Hfors för ett löjligt billigt på (500 fr.) ett hufvud i pastell – en af apostlarna i Emaus, och jag är glad deråt.
Paris d. 5 maj 1901 5 maj 1901
Hos Dagnan var jag i dag och fick ett af hans apostlahufvuden från Emaus för vårt museum, en utmärkt vacker pastell-teckning. Huru jag skall göra med några andra uppköp som jag har i sinnet vet jag ännu ej – tveksamheten är min största olycka.