Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Kaipiais

Brev skrivna i Kaipiais i kronologisk ordning

Brev som nämner Kaipiais i kronologisk ordning

Paris 23 dec. (da’n före julafton) söndag. 1900. 23 december 1900
I morgon skola vi tillbringa julaftonen hos Aino A. Karin B. och jag representera den urgamla svenska kulturen gentemot fennomanin – för resten äro der dr Renvall, som ser mycket bra och hygglig ut, Berthas vän Ignatius som Karin B riktigt nog kallar pastor Juonilainen, och som aldrig ännu ett ögonblick tviflat på sin egen förträfflighet, skarpsinnighet och kvickhet. Här finnas många finnar i staden – En ung Cedercreutz, Lagerborg (i hvilken afhandlingen tänktes vid Kaipiais) och många andra.