Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Björkö

Brev skrivna i Björkö i kronologisk ordning

Brev som nämner Björkö i kronologisk ordning

Paris 23 dec. (da’n före julafton) söndag. 1900. 23 december 1900
Det är eget ändå att grefvinnan. kan så mycket finska som hon kan. Hon är näml. i korrespondens med en pojke i Björkö, 13 år gammal, och denne som hon hjelpt klädt och begåfvat med ur o.d. har som en äkta Wiborgare, skrifvit till henne ett jul, nyårs och tiggar-bref, hvarpå hon hade svarat på två sidor, tätt skrifva – Naturligtvis var der fel, men icke så förskräckliga ändå och jag var vigtigt och ändrade här och der, fastän jag sjelf ej kan mycket bättre finska. Denne protege's pappa är landthandlande. och den förhoppningsfulle sonen har lärt sig i hemmet att väga falskt och på allt sätt klå bönderna, hvilket grefvinnan S. flere gånger muntligen och nu skriftligen påpekat såsom varande oförenligt med högre moraliska begrepp. – Inte skulle ändå en nylänning eller en tavastlänning eller österbottning ha skrifvit ett sådant bref, der han formligen beställer en guldklocka och en ny kostym!! Men viborgarne äro ett pack, tack vara ryska regimen sedan så länge.