Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Boîte à Fursy

Brev skrivna i Boîte à Fursy i kronologisk ordning

Brev som nämner Boîte à Fursy i kronologisk ordning

Paris 24 jan. 1901 kl. ½ 7 på morgonen. 24 januari 1901
I går afbördade jag mig en tacksamhetsskuld i det jag bjöd på middag min granne M. de Latenay och hans en gammal vän, en poet Cottreau, som jag anlitat vid författandet af inskriptionerna i finska paviljongen. Det är visst sannt att gubben Cottreau gjorde dessa förklarande inskriptioner till Galléns målningar alldeles för långa och att jag skref om dem helt och hållet, till och med så att jag fick in en ofransk vändning der – alltnog, jag hade i april bjudit dessa herrar på middag, ungefär en gång i månaden förnyat bjudningen och först nu fått den hörsammad. Denna Cottreau parisare från Paris, är 60 år, har egentligen aldrig varit utom Paris och är en lettré och en konstentusiast sådan som man bara finner här eller i stora kulturcentra. Fattig som en kyrkråtta har han någon liten tjenst vid ett Mairie, men alltid glad, alltid upp i gasken – icke rädd för någonting, beau parleur och lättrörd som ett barn. Han har reda på allting känner alla och har den stora och litet sällsynta förtjensten att aldrig tala om sig sjelf. Vi hade en mycket rolig afton i går hos "père Boivin" en restaurant nära Place Clichy och gingo sedan på ett litterärt kafé der vi hörde många lustiga visor – i samma stil som la Boite à Fursy som B. känner.