Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Ateneum

Brev skrivna i Ateneum i kronologisk ordning

Brev som nämner Ateneum i kronologisk ordning

Stockholm måndag 16 nov, 96 16 november 1896
Enehjelms sabel och epåletter lofvade vaktmästar Nyström på Ateneum bestyra om. Jag hoppas han icke fört dessa persedlar till någon annan.
Paris 5 mars 1901 5 mars 1901
För resten går han gräsligt åt demonstranterna på mörkrens dag, och beskyller isynnerhet Hagelstam (Wentzel, tänker jag) för att dra olyckor öfver Finland. Nu har han ett horn i sidan till Wentzel allt sedan denne lät honom förstå att han ej ville ha Ahrenberg på Ateneums utmarker. Jag har flera gånger fäst mig vid att A. ej är denne godmodige fjesk som han går och gäller för, utan tvärtom långt efteråt hämnas genom ett sidohugg. – Men är icke detta allt ytterst karakteristiskt.