Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Jena

Brev skrivna i Jena i kronologisk ordning

Brev som nämner Jena i kronologisk ordning

Paris 22 april 1901 22 april 1901
I afton kommer jag att få tala om Finland hos Psichari. Mamma vet kanske att här är en kongress af alla nationers universitetsmän – den 80 årige Mommsen och filosofen Eücken från Jena bl.a. – Alla ha de undertecknat den finska adressen.