Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Borgå museum

Brev skrivna i Borgå museum i kronologisk ordning

Brev som nämner Borgå museum i kronologisk ordning

Paris 8 maj 1901 8 maj 1901
Jag hade visserligen lofvat Sparre att köpa ett och hvarje till Borgå Museum, men kan ej begripa hur jag skall få tid i morgon hela dagen vid staffliet, till kl. 6, och Louvrens gipsgjuteri stängs kl. 5.