Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Cubat

Brev skrivna i Cubat i kronologisk ordning

Brev som nämner Cubat i kronologisk ordning

Petersburg, onsdag 22 april 96. 22 april 1896
*Sanmark bjöd mig sista lördags på middag hos Cubat – gen. Procopé, Runeberg, direktör Gripenberg. När de kl. 8 satte sig till matbordet – försvann jag.