Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Hôtel Skandia

Brev skrivna i Hôtel Skandia i kronologisk ordning

Brev som nämner Hôtel Skandia i kronologisk ordning

Stockholm lördag kl 4 e.m 1 januari 1891
Jag bor på Skandia och betalar 250 för ett stort, snyggt rum åt Drottninggatan – visserligen i 4de våningen men medgif att det ej är dyrt.
Stockholm 2 okt 91. fredag 2 oktober 1891
I går skref jag till Ellan och bad henne läsa brefvet för Mamma. – Sedan dess har Jag träffat Gunnar Berndtson på gatan och Alexander Leuhusen här i trapporna, ty han bor här i Skandia. Han var nu mycket lik, och tycktes glad att träffa mig. Som Mamma kanske vet är John Ahlberg död – jag visste det ej och ville ej fråga dem om det var nu detta skett eller för länge sedan – sorgflor buro de båda två. Tante Leuhusen kommer ej upp nu, men har mycket stor lust att komma till Finland i nästa sommar. Mobeck lär vara kryare och ungdomligare till sinnes än någonsin förut. Gustaf L. är officer vid Kavalleriskolan på Ladugårdsgärdet men han har "oläsligt" denna vecka och kan således ej komma. Kanske reser jag med Reinhold ut morgon. –
Stockholm lördag 16 juli 1892 16 juli 1892
I går ansåg jag mig böra lemna sällskapet på Djursholm och Sven Scholanders sång för ett löfte jag gifvit Karl Langensköld Jag kunde ej tala med honom i telefon och reste i plaskregnet kl. 8 till Stockholm. När jag kom fann jag L. färdig att gå och lägga sig. – Mitt lif går åt att gifva förhastade löften; sedan vara en slaf af dem och sist finna att jag plågat mig onödigt. Det regnade så kl. 11 att jag gick på Hotel Skandia och låg der öfver natten. –
Stockholm onsdag afton 11 november 1896
På Skandia har jag nu salong och liten sängkammare – mycket fint I går var Wåhlin hos mig.