Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Katarina

Brev skrivna i Katarina i kronologisk ordning

Brev som nämner Katarina i kronologisk ordning

Stockholm måndag 16 nov, 96 16 november 1896
Sjelfva staden Stockholm är och förblir förtjusande vacker: slottet, Catrina och Södra bergen Strömmen – det är herrligt vackert nu med snö på taken och i det glittrande solskenet, ty vi ha haft herrligt solsken här. Jag har gått ensam och rotat i staden mellan broarna, i alla dessa af Bellman besjungna gränder, drömt vid de snirklade portalerna från 1500 och 1600 talen, och tänkt på mina fäder som traskat här.